Françayzinqin növləri

Biznes françayzinq.

Biznes format françayzinqi də adlanan, bu, indiki dövrdə ən populyar françayzinq növüdür. Onun rəhbərliyi altında françayzer şirkəti özünün bütün biznes proseslərindən standartlar yaradır, sonra isə françayzi tərəfdaşlarını öyrədir.

Biznes françayzinqin də 3 altnövü var:

İstehsalat: Françayzi özü ona verilmiş texnologiya əsasında françayzer brendinin məhsulunu istehsal edir.

Məhsul: Françayzi məhsulu hazır formada alır və brend mağazasında satır.

Xidmət: Françayzi françayzer brendinin himayəsi altında xidmətlər göstərir. (Françayzi sahibinin də məhsulu satması və/yaxud istehsal etməsi də mümkündür).

Biznes françayzinqinin bütün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, françayzi öz hesabına biznes açır. Françayzerə əqli mülkiyyət və onun göstərdiyi xidmətlər (məsələn, təlimlər) üçün ödənilir.


Əks françayzinq.

Françayzinqin bu növündə françayzer özü biznesin yaradılmasına və idarə olunmasına sərmayə qoyur və həm avadanlığın, həm də bütün müəssisənin sahibi olaraq qalır. Françayzi isə öz növbəsində satışdan əldə etdiyi gəlirin bir hissəsini alır.

Əks françayzinqin bir variasiyası da var - "yumşaq" françayzinq. Bu seçimdə françayzer müəssisənin açılmasına sərmayə qoyur, sabit xərclər və idarəetmə isə françayzidə qalır.