image

Françayzinq nədir?

Bu, sahibkarın özünə məxsus olmayan bir marka altında işləyərək formalaşmış biznes modelindən istifadə etdiyi və bunun üçün müəyyən ödənişlər həyata keçirdiyi biznes fəaliyyətinin təşkili üsuludur.

Brend sahibi — françayzer, bu sistemdən istifadə edən sahibkar isə — françayzi adlanır.

Bir tərəfin (françayzerin) zəngin təcrübəsi, kommersiya hüquqları və satış bazarı tərəfindən tanınması var, digər tərəf isə (françayzi) bütün bunları “kirayə götürməyə” hazırdır.

 

ƏSAS ANLAYIŞLAR:

Françayzer — öz regionunda öz brendi altında biznes açmaq istəyən sahibkarlarla müqavilələr bağlayan franşiza təsisçisi/sahibi.

Françayzi — başqa sahibkardan və ya şirkətdən mövcud biznes modelindən istifadə edərək onun brendi altında biznes aparmaq hüququnu almış sahibkar.

Franşiza — əmtəə nişanından, texnologiyalardan istifadə etmək və bu brend altında işləmək hüququ.

Birdəfəlik ödəniş — françayzerin franşizadan istifadəyə görə haqq kimi françayzerə (əvvəldə) ödədiyi pul məbləği.

Royaliti — françayzi tərəfindən françayzerə daimi (aylıq) franşizadan istifadə haqqı kimi pul məbləğinin ödənilməsi.

Reklam büdcəsi  —reklam kampaniyaları və brend marketinq fəaliyyətləri üçün françayzi tərəfindən françayzerə aylıq ödəniş.