image

AFA haqqında

Azərbaycan Françayzinq Assosiasiyası (AFA) — Azərbaycanda françayzinq sahəsinin təşviqi, müdafiəsi və xəbərlərinin toplanması üçün ilk yaranan təşkilatdır. AFA xarici françayzinq bizneslərinin və françayzinqə maraq göstərən sahibkarların biznesə başlaması üçün yardım göstərir.

Biz müxtəlif sektorların, o cümlədən dövlətin ümumi iqtisadiyyatının sağlam inkişafına kömək edirik. Həmçinin, yerli bizneslərin dünya bazarında özünə məxsus yer tutaraq beynəlxalq arenada rəqabət şansına sahib olmaq üçün ölkə investorlarından dəstək verilməsi istiqamətində çalışırıq.